Svenska Wagner-Sällskapet
Svenska Wagner-Sällskapet
Till startsidan Medlem Bayreuth-Stipendiet Skivtips Länkar Kontakt In English Auf deutsch Sajtkarta
Bayreuth-Stipendiet Ansök om Bayreuth-Stipendiet Tidigare stipendiater

Ansök om Bayreuth-Stipendiet

Bayreuth-Stipendiet kan sökas av artister med intresse för Richard Wagners verk och som ännu inte fyllt 35 år. Sökande bör inte vara alltför etablerad, utan helst stå i början av sin karriär.

Lars Cleveman som Siegfried i Siegfried. Operan i Stockholm 2006. Foto: Mats Bäcker.
Lars Cleveman, stipendiat 1988, som Siegfried i Siegfried på Operan i Stockholm 2006.
Foto: Mats Bäcker.
Skriftlig ansökan ska innehålla personliga data, uppgifter om relevant utbildning, eventuell scenisk erfarenhet, repertoar och annat som sökanden önskar åberopa.

Framträdande äger rum i Stockholm under hösten inför stipendiekommittén och Sällskapets medlemmar i samband med ordinarie medlemsmöten. Den sökande förväntas då framföra något ur Wagnerrepertoaren samt eventuellt ytterligare fritt valt stycke.

Ansökan – märkt "Bayreuth-Stipendiet" – ska skickas till:

Svenska Wagner-Sällskapet
Box 5302
102 47 Stockholm

Eller som e-post till ulf.gars@telia.com

Ansökan ska vara Sällskapet tillhanda senast sista måndagen i augusti.

Frågor om stipendiet kan ställas till Ulf Gars.
E-post: ulf.gars@telia.com
Telefon: 08-87 64 58, 070-416 30 60
Ur Stadgarna
§ 13. Sällskapets Bayreuth-Stipendium
Stipendiet utdelas till sångartist eller annan person med konstnärlig anknytning till Richard Wagners verk.

Bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet

Bayreuth-stipendiet

Skivtips