Svenska Wagner-Sällskapet
Svenska Wagner-Sällskapet
Till startsidan Medlem Bayreuth-Stipendiet Skivtips Länkar Kontakt In English Auf deutsch Sajtkarta
Medlemskap Bli medlem Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Katarina Dalayman som Brünnhilde i Valkyrian på Operan i Stockholm 2006.
Foto: Mats Bäcker.

Hedersmedlemmen och återkommande mötesgästen Katarina Dalayman som Brünnhilde i Valkyrian på Operan i Stockholm 2006.
Foto: Mats Bäcker.

Folke Abenius – Regissör

Hans Ludvig Beeck – Mångårig styrelsemedlem i Internationella Wagnersällskapet

Lars Cleveman – Operasångare

Katarina Dalayman – Hovsångerska

Sven-Olof Eliasson – Operasångare

Barbro Ericson-Hederén – Hovsångerska

MariAnne Häggander – Hovsångerska

Jan Kask – Journalist och författare

Catarina Ligendza – Operasångerska

Berit Lindholm – Hovsångerska

Gunilla af Malmborg – Operasångerska

Hillevi Martinpelto – Hovsångerska

Kerstin Meyer-Bexelius – Hovsångerska

Erik Saedén – Hovsångare

Terje Stensvold – Operasångare

Thomas Sunnegårdh – Operasångare

Birgitta Svendén – Hovsångerska

Ingrid Tobiasson – Hovsångerska

Wolfgang Wagner

Avlidna hedersmedlemmar

Birgit Nilsson – Hovsångerska

Helge Brilioth – Operasångare
Ur Stadgar
§ 3. Medlemskap
Till hedersledamot (hedersmedlem) kan Sällskapet utnämna person, som gjort stora insatser för främjandet av Sällskapets syften.

Bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet

Skivtips