Svenska Wagner-Sällskapet
Svenska Wagner-Sällskapet
Till startsidan Medlem Bayreuth-Stipendiet Skivtips Länkar Kontakt In English Auf deutsch Sajtkarta
Om Svenska Wagner-Sällskapet Aktuellt Arkiv

Styrelsen

Terje Stensvold som Wotan i Valkyrian. Operan i Stockholm 2006. Foto: Mats Bäcker.
I Walhall är det Wotan som styr, här i Terje Stensvolds gestalt i Valkyrian på Operan i Stockholm 2006.
Foto: Mats Bäcker.

Styrelse vald vid årsmötet 25 mars 2007


Ordförande Kerstin Jonasson
Ordförande leder Sällskapets och styrelsens förhandlingar.

Vice ordförande &
Internationellt ombud
Torun Gille West

Kassör Bodil Ulate-Segura
Kassören skall föra kassabok över Sällskapets ekonomi, svara för uppbörd av medlemsavgifter samt föra Sällskapets medlemsregister.

Sekreterare Olaf Reich
Sekreteraren skall föra och förvara Sällskapets protokoll samt tillsammans med ordföranden svara för Sällskapets korrespondens.

Suppleant & Klubbmästare Richard Nordberg
Klubbmästaren svarar för Sällskapets arrangemang, servering, lokalanskaffning etc.

Sammankallande i stipendiekommittén
Ulf Gars

Webbmaster Marianne von Hartmansdorff

Suppleant Kerstin Sandgren
Ur Stadgarna
§ 7. Styrelse
Styrelsen består av /sex ledamöter med två suppleanter och är beslutsmässig då fyra ledamöter eller för ledamöter tjänstgörande suppleanter är närvarande. Styrelsen skall för att sköta Sällskapets löpande angelägenheter sammanträda minst fem gånger årligen.

Tillbaka till Om Sällskapet

Skivtips

Bayreuth-stipendiet